Att hjälpa miljön genom att använda mindre vatten eller källsortera är relativt enkelt. Men vill du göra något större för att gagna miljön och för att förbättra framtiden för kommande generationer?

 

När du väljer el som är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval så väljer du el som gagnar miljön både enkelt och billigt. Köper du el som är märkt Bra Miljöval så vet du att de som producerar elen har ställts till höga krav. Är din el märkt med Bra Miljöval så vet du att din el kommer från förnybara källor: solkraft, vattenkraft, vindkraft och biomassa. När elen produceras så tar man även hänsyn till djur, växter, människor och självklart miljön.

 

Genom att välja Bra Miljöval och miljövänlig el så hjälper du till med att minska efterfrågan på fossilkraft, kärnkraft och annan el som i längden är ohållbar. I slutändan tjänar alla på att välja miljövänlig el och du betalar ofta bara några få tior mer om du bor i lägenhet.

 

Om du tycker att det är värt några tior mer om året att hjälpa miljön så byt till en elförsörjare som är märkt med Bra Miljöval idag.